Småskala vannkraft til beste for falleiere, lokalsamfunn, eiere og natur

Vi er en vestlandsbasert industriell utfordrer som skaper varige verdier sammen med våre partnere

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som eier kraftverk eller fallrettigheter.

Målsetting om å etablere portefølje av egeneide kraftverk på 1000 GWh – finansiering er sikret

Roald Sjo

Roald er sjef og vannkraftentusiast. Ring gjerne direkte eller send en mail.

Kjetil Knudsen

Kjetil styrer økonomien. Du treffer Kjetil slik:

Bjørnar Kjeilen Halvorsen

Bjørnar er ansvarlig for driften av våre kraftverk. Kontakt Bjørnar på:

Våre nye nettsider er ikke helt klar ennå, men vi er i full drift og ser frem til å høre fra deg.