Se alle

Norsk Vannkraft overtar eierskapet til Hopland Kraft AS

Norsk Vannkraft har overtatt eierskapet til Hopland Kraft AS.

Hoplandselva Kraftverk ble utviklet av de lokale grunneierne og har vært i drift siden 2016. Kraftverket produserer 18,2 GWh med en ytelse på 5,89 MW og utnytter et fall på 340 meter i Hoplandselva. Norsk Vannkraft har som del av transaksjonen også inngått en langsiktig fallrettsleieavtale med grunneierne og ser frem til et nært og godt samarbeid fremover.

Flere nyheter

Alle nyheter