Se alle

Norsk Vannkraft kjøper 77 GWh fra Cloudberry

Norsk Vannkraft AS har inngått en avtale med Cloudberry Clean Energy ASA om kjøp av tre vannkraftverk, Åmotfoss, Selselva og Nessakraft med en samlet årsproduksjon på 77 GWh. Med dette kjøpet har Norsk Vannkraft en samlet årsproduksjon på om lag 200 GWh.

Vi har en uttalt målsetting om å etablere en portefølje på 1 Terrawattime (TWh). Norsk Vannkraft er en sterk uavhengig utfordrer i konsolideringen av småkraftmarkedet. Dette oppkjøpet er et viktig steg videre for oss i tråd med vår vekstrategi, sier Roald Sjo, daglig leder i Norsk Vannkraft.

Norsk Vannkraft er et vestlandsbasert fornybart energiselskap som kjøper, drifter, videreutvikler og vedlikeholder produserende småkraftverk. Det er potensial for å foredle eksisterende portefølje videre, og gjennom dette oppnå økt produksjon. Selskapet er lokalisert i Bergen.  

Advokatfirma BAHR har vært selskapets juridiske rådgiver.

For spørsmål om transaksjonen er du velkommen til å kontakte Roald Sjo.

Mobil: 952 36 340

E-post: rs@norskvannkraft.no  

Flere nyheter

Alle nyheter