Se alle

Vestlendinger satser på etablerte småkraftverk

Vestlandsk selskap satser på oppkjøp av småkraftverk. De 17 eierne i Gravbrøtfoss Kraft AS solgte seg til bergensselskapet i desember 2021. Se tallene for den trønderske kraftbransjen i 2021.

SNÅSA/BERGEN: I desember 2021 kjøpte Norsk Vannkraft AS småkraftverket Gravbrøtfoss Kraft AS i Snåsa. Norsk Vannkraft er et vestlandsbasert selskap som har som mål å etablere en portefølje av egeneide kraftverk. 

– Målet er en portefølje på mellom 80 og 100 småskala kraftverk som samlet produserer en milliard kilowattimer energi i Norge, sier daglig leder Roald Sjo i Norsk Vannkraft AS til Trønder-Avisa

Enstemmighet om salg

Gravbrøtfoss Kraft AS i Snåsa, med to turbiner som samlet kan produsere ti millioner kilowattimer i året, solgte seg til Norsk Vannkraft AS like før jul i 2021. Da var det gått drøye tolv år siden verket ble satt i drift i 2009. 

– Vi gikk enstemmig inn for å selge kraftverket til selskapet Norsk Vannkraft. Vi solgte aksjene 15. desember i fjor, og samme dag overtok Norsk Vannkraft eierskapet i kraftverket, sier Jørgen Gravbrøt til Trønder-Avisa.

Gravbrøtn ønsker ikke å uttale seg så mye om salget nå, men da Norsk Vannkraft AS overtok selskapet i desember i fjor uttalte han til lokalavisa Snåsningen at de tidligere eierne er svært glade for å få inn en profesjonell eier som tar risiko for om kraftverket tjener penger eller ikke.

De tidligere eierne skal fortsatt drifte kraftverket i samarbeid med Norsk Vannkraft.

Beholder falleierskapet

Norsk Vannkraft AS lar alltid falleier beholde eierskap til elva og gis også mulighet til å delta i drift av kraftverket om de selv ønsker det. Falleier mottar løpende leieinntekt med lav risiko, opplyser Sjo i Norsk Vannkraft.

– Falleier kan også overta eierskapet til selve kraftverket på et senere tidspunkt, om det skulle bli aktuelt, legger han til.

Eierne bak Norsk Vannkraft har stilt til rådighet 3,5 milliarder kroner i egenkapital, og finansierer kraftverkkjøp med 50 prosent egenkaital.

– Kraftbransjen er kapitalkrevende, og resultatene svinger betydelig fra år til år. Vi har tro på at norsk småskala vannkraft er en del av den grønne løsningen, og at investering i slik vannkraft er lønnsom over tid. Begrunnelsen for å tro dette er at det vil komme mer overføringskapasitet mellom de ulike prisområdene, men også fordi ny kraftkrevende industri vil etablere seg i områder med lave kraftpriser, sier Sjo.

– 2022 blir krevende

Norsk Vannkraft hadde etableringskostnader gjennom hele 2021, men kun begrensede inntekter mot slutten av året. Selskapet kom ut av 2021 med negativt resultat på 5,7 millioner kroner. Noe som ifølge Sjo er i henhold til forventninger.

Om kraftbransjen og inntjening i 2022 tror Sjo at kraftkrisen i Europa, som er ytterligere forsterket av tragedien i Ukraina, vil gi høye priser i Sør-Norge.

– For kraftprodusenter i sør ventes derfor et godt år. I Trøndelag har det, som ventet, slått til med betydelig lavere priser, og budsjetterer med snittpris for året i Trøndelag på om lag 20 øre pr. kilowattime. For kraftverk med høy belåning ventes derfor også 2022 å bli krevende. 

Gjennomsnittsprisen for kraft i 2020 var knappe ti øre pr. kilowattime i både Trøndelag og Norge, ifølge Sjo, som legger til at i 2021 var prisene høyere.

– Men i 2021 var snittproduksjonen i Norge for uregulert kraft samtidig kun om lag 75 prosent av årsmiddel. For eiere av kraftverk viser dette at en må ha kapital å tære på når negative resultat oppstår.

Vil ha 80 til 100 kraftverk

Sjo forteller at Norsk vannkrafts målsetting på fem til sju års sikt er en portefølje av egeneide kraftverk på én milliard kilowattimer, noe som avhengig av størrelse tilsier 80–100 kraftverk. 

– Er det lett å få kjøpt småkraftverk?

– Å kjøpe kraftverk er utfordrende. Det må gjøres grundig sjekk av både kraftverk, konsesjoner, avtaler med mer. Teamet i Norsk Vannkraft har til sammen 50 års erfaring fra småkraftbransjen, og har bistått falleiere med å utvikle, drive og selge kraftverk, og også jobbet for en rekke selskaper på utbyggersiden, forklarer Sjo, som mener denne erfaringen gjør at selskapet forstår hva som er viktig for falleier.

– Vi tror dette bidrar til å skape trygghet og gode relasjoner, noe som er viktig for falleiere når de vurderer å selge kraftverket sitt. Vi må sammen finne gode løsninger.

Flere nyheter

Alle nyheter