Selskapet

Norsk Vannkraft er en vestlandsbasert, industriell utfordrer innen småskala vannkraft.

Vi kjøper, drifter, videreutvikler og vedlikeholder produserende småkraftverk.

Vår visjon

Sammen skaper vi varige verdier

Hovedmålsetting: Vi skal etablere en portefølje av egeneide kraftverk på 1 TWh.

- Dette skal vi klare gjennom å være den foretrukne eieren av småkraftverk for falleiere i Norge.

Vi lover våre partnere

Kunnskap
Vi er en partner med industriell og finansiell dybdeforståelse. Vårt team har over 50 års småkrafterfaring ,og har omfattende innsikt og kunnskap både fra falleier - og utbyggersiden.
Helhet
Vi skal være et ansvarlig selskap med helhetlig fokus, som bryr seg om naturen og lokalsamfunnet gjennom foredling og nytenkning. Samtidig er vi langsiktige og samarbeider med fallrettseiere i 40 til 80 år.
Kapital
Vi har solid finansiell løfteevne. Egenkapitalbasen ble sikret i november 2021, hvor 3,5 milliarder ble stilt til rådighet.

Det vi gjør

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

452,5
GWh
total produksjon
20,5
millioner
i lokale ringvirkninger
3540
husstander vi tilfører strøm
53,4
lorem ipsum
5453
m
i total fallhøye
3540
husstander vi tilfører strøm

Våre verdier styrer alt vi gjør

  • Solide. Vi har et solid fundament, og skal være ærlige, redelige og ansvarlige.
  • Tilgjengelige. Vi er åpne og kan alltid nås.
  • Handlekraftige. Vi er en pådriver, er fleksible, tar beslutninger og kan snu oss raskt.
  • Fremtidsrettede. Vi bryr oss om fremtiden og søker nye bærekraftige løsninger.
Menneskene

Vurderer du å selge?
- Slik er kjøpsprosessen

Takk! Du hører fra oss snarest.
Oisann! Noe gikk galt. Vennligst forsøk igjen.

Ved å legge igjen kontaktinformasjon, godkjenner du våre personverninstillinger.

  • Basert på midlere årsproduksjon, falleieavtale, marginaltap og annet du selv mener er relevant gir vi deg en indikativ pris for ditt kraftverk.
  • Dersom du etter at vi har gitt pris ønsker å gå videre med et salg, gjennomfører vi effektivt en selskapsgjennomgang og befaring med fokus på teknisk stand, konsesjoner, avtaleverk og økonomi. Vi hjelper deg med å ta frem relevant underlag.
  • Ofte er det hensiktsmessig for begge parter å tilpasse eksisterende fallrettsavtale. I tillegg lager vi en aksjekjøpsavtale. Når partene er enige om disse gjennomføres kjøpet og betaling finner sted.  

Optimalisering av dine kraftressurser kan skape merverdi.

Vi vurderer alltid om det kan hentes ut mer produksjon fra kraftverket ditt. Dette kan være i form av regulering, overføring av vann og noen ganger også bygging av større kraftverk.

Dersom det finnes tilleggspotensial for ditt kraftverk, kan vi forplikte oss til å utrede dette.

Utvikling av tilleggspotensial avtales separat med falleierne. Dere setter grenser vi jobber innenfor, og dersom vi sammen realiserer ekstra produksjon betaler vi ekstra for dette.